การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

แก้ปัญหา ไวรัส shortcut ซ่อน Folder แล้วสร้าง shortcut ใน FlashDrive
flash drive ที่เกิดปัญหา Folder ถูกซ่อนแล้วสร้าง shortcut ปลอมขึ้นมา ดังนี้
1. เสียบ flash drive แล้วดูว่าอยู่ drive ไหน
2. ไปที่ start->run พิมพ์ cmd
3. พิมพ์คำสั่งใน cmd เป็นชื่อ drive ของ flash drive เราเช่น E: หรือ F: แล้ว enter ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ drive ของเรา
4. พิมพ์ attrib -s -h -r /s /d แล้ว กด enter
5. ไปลบไฟล์ shortcut ไฟล์ ไวรัสที่เป็น exe ที่เราไม่รู้จัก รวมทั้ง autorun.inf ก็เรียบร้อย